+421 948 626 345
info@bebra-translations.sk

TLMOČNÍCKE SLUŽBY

BEZPLATNÁ CENOVÁ PONUKA

 

BEBRA-TRANSLATIONS poskytuje vysoko kvalitné tlmočnícke služby pre právne, firemné, lekárske a vládne nastavenia v 150 jazykoch. Či už potrebujete interpretáciu na internete alebo cez telefón (OPI), BEBRA-TRANSLATIONS poskytuje kvalifikovaných tlmočníkov, ktorí vám pomôžu ľahko komunikovať.
S rozsiahlou sieťou viac ako 200 profesionálnych tlmočníkov môže spoločnosť BEBRA-TRANSLATIONS rýchlo poskytovať konzekutívne a simultánne tlmočenie na miestach po celom svete v širokej škále tém a technických odborov. Vyberieme najvhodnejšieho tlmočníka pre každú vašu požiadavku a zabezpečíme, aby naši jazykoví lídri prichádzali načas, boli odborne pripravení a pripravení poskytovať najvyššiu úroveň služieb.

K simultánnemu tlmočeniu poskytujeme taktiež profesionálnu tlmočnícku techniku s ISO certifikáciou ako napríklad tlmočnícke kabínky, poslucháčske staničky, bezdrôtové mikrofóny a slúchadlá, kompletné ozvučenie miestosti, dataprojektory + notebooky. 

NAŠE KOMPEXLNÉ TLMOČNÍCKE SLUŽBY

Klienti spoločnosti BEBRA-TRANSATIONS sa spoliehajú na náš tím pre simultánne tlmočenie a následné tlmočenie počas obchodných stretnutí, prezentácií, školení v oblasti ľudských zdrojov, konferencií a seminárov a vysoko citlivých stretnutí s klientmi. Naši profesionálni tlmočníci majú odborné vedomosti, skúsenosti a interpersonálne zručnosti na poskytovanie informácií presne a s kultúrnou citlivosťou. Môžeme poskytnúť koordinačné a tlmočnícke vybavenie, aby ste sa mohli plne sústrediť na vašu udalosť a technickú stránku tlmočenia nechali na nás.

Simultánne tlmočenie: ponúkame simultánne tlmočenie pre veľké akcie a konferencie zahŕňajúce účasť hovoriacich účastníkov a poslucháčov s viac ako jedným jazykom. Poskytujeme všetky potrebné simultánne tlmočnícke zariadenia a technickú podporu s našim technikom.

V prípade veľkých podujatí a stretnutí, kde účastníci hovoria viacerými jazykmi, poskytuje BEBRA-TRANSLATIONS tlmočníkov, ktorí sú schopní hovoriť a počúvať súčasne. V prípade potreby môžeme poskytnúť dvoch alebo viacerých simultánnych tlmočníkov, ako aj potrebné špičkové technické vybavenie vrátane bezdrôtových a infračervených systémov. K dispozícii sú aj plne uzavreté a kabínkové stoly vrátane ozvučenia miestnosti. Naši miestni koordinátori a technici zabezpečia, že všetko je správne nastavené a beží hladko, aby ste sa mohli sústrediť na vašu udalosť a technickú stránku tlmočenia mohli nechať na nás.

Konzekutívne tlmočenie: najbežnejšia forma tlmočenia, ktorá sa používa na schôdzkach a obchodných jednaniach dvoch ľudí alebo malých skupín. Tlmočník čaká na ukončenie pôvodnej vety, ktorú následne pretlmočí druhej osobe.


Tlmočenie po telefóne: spoločnosť BEBRA-TRANSLATIONS ponúka na vyžiadanie tlmočenie po telefóne 24 hodín a 7 dní v týždni v 150 jazykoch. Naša služba vás okamžite pripája k vysoko kvalifikovaným tlmočníkom počas niekoľkých sekúnd väčšinou konferenčným hovorom alebo prostredníctvom SKYPE.